AKG wins Lvivo 38 invited architectural competition

Lvivo 38 Architectural Competition

On 7 December, the second meeting of the jury was held to select the best project for the mixed-use high-rise building at Lvivo Street 38, developed by the real estate company Releven. The subject of this competition was a high-rise building with office, commercial and residential spaces at the intersection of Lvivo and Gegužės 3-osios Streets. The project aims to create a high quality high-rise district that is innovative, sustainable and fits harmoniously into the urban context, creating a variety of quality services and attractive spaces for the citizens.

Two entries competed in the second round – Cube and Vilnius’ Steps. Both projects had just over a month to refine their design solutions taking into account the comments and recommendations made by the jury. After a long discussion, the jury came to the conclusion that the Cube project was the best match to the vision and value aspects of Lviv St. and the New Vilnius Centre (CBD), and therefore the jury declared the Cube project, prepared by the Architektūros Kūrybinė Grupė (AKG) (authors: R. Bimba, G. Bardžiukaitė, R. Gudauskas, G. Zelenkauskauska, R. Valionis), as winner.

The jury noted that the finalist in the competition, Cube, has skilfully improved the relationship of the ground floor to the surrounding public spaces, which not only creates an attractive ground floor space, but also has the potential to become a centre of attraction in the district. Visually, the Cube maintains the integrity of the identity of the area and contributes to the development of the urban hill.

Vilnius’ Steps has also improved on the original project proposal. Despite the increase in volume, the concept of the project remained strong. The Commission appreciated the choice of the unique horizontal subdivisions , the gradual retreat and the fulfilment of the complex’s community spaces. The work was submitted by JDWA (authors: J.D. Wachter, P. Mata, M. Konik, G. Hun, C. Meijerink, A. Klimentieva, L. Medniece, E. Kasakaitis).

The jury also praised the contestants who did not make it to the second round. Arrow architects (authors: U. Rayssen, C. Pedersen, J. Gil, C. A. Riano, D. Pietruczynik, A. M. Canosa, M. S. Hassan) with the work The Hill, UAB arches (authors: E. Neniškis, A. Liola, R. Liola, E. Minikavičiūtė, J. Jankauskas, G. Vasiliauskaitė, K. Žalytė, K. Smotkin, Ž. Urbas) with the work Signum, UAB “Aketuri architektai” (authors. Kasteckas, J. Karazo, S. Kazlauskas, L. Rekevičius) with Double, and PLH Arkitekter A/S (authors: S. E. Andersen, L. Bareikytė-Dumčiuvienė, K. Stachura, T. Sakkal, A. Gvildys) with The Ridge.

The participants and the winner can be found on the competition website www.lvivo38.lt. The competition proposals were evaluated by an expert jury consisting of representatives of the client and renowned Lithuanian and Dutch architects:

International Competition Jury:

 1. Viktoras Zubrecovas – Client’s representative, RELEVEN (LT)
 2. Mindaugas Pakalnis – Chief Architect, Vilnius City Municipality (LT)
 3. Rolandas Palekas – Architect, Paleko architektų studija (LT)
 4. Jaakko van ´t Spijker – Architect, JVST + CULD (NL)
 5. Mindaugas Statulevičius – President of the Lithuanian Real Estate Development Association (LNTPA) (LT)

Alternate jury members:

 1. Laurynas Ginaitis – Alternate jury member, representative of the client, RELEVEN (LT)
 2. Rytis Mikulionis – Back-up committee member, architect, PLAZMA architektūros studija (LT)

The competition was organised in accordance with the Provisional Regulations of the Council of the Lithuanian Chamber of Architects for the Organisation of Architectural Competitions, approved by Decision No T20-01 of 22 January 2020. The conditions of the competition were successfully agreed with the Lithuanian Chamber of Architects. The competition was organised by RELEVEN and administered by mmap.

[LT]

Skelbiamas Lvivo g. 38 kviestinio architektūrinio konkurso nugalėtojas

Gruodžio 7 dieną įvyko antrasis komisijos posėdis, skirtas išrinkti geriausią projektą mišrios paskirties aukštuminiam pastatui Lvivo g. 38, kurį vysto nekilnojamojo turto bendrovė “Releven”. Šio konkurso objektas –biurų ir komercinių, bei gyvenamųjų patalpų aukštuminis pastatas Lvivo ir Gegužės 3-iosios gatvių sankirtoje. Konkurso teritorija turi itin didelį potencialą kvartalo plėtros įgyvendinimai ir Lvivo gatvės identiteto kūrimui. Šiuo projektu siekiama kurti aukštos kokybės aukštuminį kvartalą, kuris pasižymėtų inovatyvumu, tvarumu ir darniai įsilietų į miesto kontekstą, sukurdamas kokybiškų paslaugų įvairovę ir patrauklias erdves miestiečiams.

Antrajame etape varžėsi du darbai – Cube ir Vilnius’ Steps. Abu projektai turėjo kiek daugiau nei mėnesį patikslinti projektų sprendinius atsižvelgiant į komisijos pateiktas pastabas ir rekomendacijas. Po ilgų diskusijų komisija priėjo prie išvados, kad darbas pavadinimu Cube geriausiai atitinka Lvivo g. ir Naujajame Vilniaus centro (CBD) viziją bei vertybinius aspektus, todėl komisija nugalėtoju paskelbė Architektūros kūrybinės grupės (autoriai: R. Bimba, G. Bardžiukaitė, R. Gudauskas, G. Zelenkauskaitė, R. Valionis) rengtą projektą Cube.

Komisija pažymėjo, kad konkurso finalininkas Cube meistriškai pagerino pirmojo aukšto santykį su aplinkinėmis viešosiomis erdvėmis, kuris sukūrė ne tik patrauklią pirmojo aukšto erdvę, bet ir turi potencialo tapti kvartalo traukos centru. Vizualiai, Cube išlaiko teritorijos identiteto vientisumą ir prisideda prie urbanistinės kalvos vystymo.

Vilnius’ Steps taip pat pagerino pirminį projekto pasiūlymą – net ir padidinus pastato tūrį, projekto koncepcija išliko stipri. Komisija įvertino šio darbo pasirinktą horizontalaus skaidymo principą, laipsnišką atsitraukimą bei komplekso bendruomeninių erdvių išpildymą. Šio darbo autoriai – JDWA (autoriai: J. D. Wachter, P. Mata, M. Konik, G. Hun, C. Meijerink, A. Klimentieva, L. Medniece, E. Kasakaitis).

Komisija taip pat negailėjo pagyrų ir į antrąjį etapą nepatekusiems konkurso dalyviams. Konkurse dalyvavo projektai: „Arrow architects“ (autoriai: U. Rayssen, C. Pedersen, J. Gil, C. A. Riano, D. Pietruczynik, A. M. Canosa, M. S. Hassan) su darbu the Hill, , UAB „arches“ (autoriai: E. Neniškis, A. Liola, R. Liola, E. Minikavičiūtė, J. Jankauskas, G. Vasiliauskaitė, K. Žalytė, K. Smotkin, Ž. Urbas) su darbu Signum, UAB „Aketuri architektai“ (autoriai: M. Rekevičienė, G. Griušytė, K. Kasteckas, J. Karazo, S. Kazlauskas, L. Rekevičius) su darbu Double ir „PLH Arkitekter A/S“ (autoriai: S. E. Andersen, L. Bareikytė-Dumčiuvienė, K. Stachura, T. Sakkal, A. Gvildys) su darbu The Ridge.

Su konkurso dalyviais ir nugalėtoju galima susipažinti konkurso tinklapyje www.lvivo38.lt. Konkursinius pasiūlymus vertino ekspertinė komisija, sudaryta iš užsakovo atstovų ir žinomų Lietuvos bei Nyderlandų architektų:

Tarptautinė konkurso komisija:

 1. Viktoras Zubrecovas – Užsakovo atstovas, RELEVEN (LT)
 2. Mindaugas Pakalnis – Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas (LT)
 3. Rolandas Palekas – Architektas, Paleko architektų studija (LT)
 4. Jaakko van ´t Spijker – Architektas, JVST + CULD (NL)
 5. Mindaugas Statulevičius – Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) prezidentas (LT)

Atsarginiai komisijos nariai:

 1. Laurynas Ginaitis – Atsarginis komisijos narys, užsakovo atstovas, RELEVEN (LT)
 2. Rytis Mikulionis – Atsarginis komisijos narys, architektas, PLAZMA architektūros studija (LT)

Konkursas organizuotas vadovaujantis Lietuvos architektų rūmų tarybos Laikinaisiais architektūrinių konkursų organizavimo nuostatais, patvirtintais 2020 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T20-01. Konkurso sąlygos buvo sėkmingai suderintos su Lietuvos architektų rūmais. Konkursą organizavo RELEVEN, o administravo mmap.

Leave a Reply